Serveix

Trobem la millor assegurança per cada client vetllant pels seus interessos, d’entre una ampli ventall de productes de les principals companyies d’assegurances del pais. Tramitem els seus sinistres. Representem i defensem els seus interessos front les companyies.

Vehicles

Assegurança obligatòria. Diferents garanties: les bàsiques com la responsabilitat civil, defensa jurídica, l’assistència en viatge i accidents del conductor, o àmplies segons les seves inquietuds, robatori, incendi, danys propis del vehicle, danys al casc, en la roba motorista, etc.

Bicicletes

Tant si es circula al camp o a la ciutat cal anar ben protegit. Garanties com la responsabilitat civil, defensa i protecció jurídica, assistència en viatge, accidents personals, robatori i danys a la bicicleta.

Embarcacions

Per cobrir les indemnitzacions derivades de danys causats a tercers, com els propis que afectin al casc i estructura. Reemborsament de les despeses de remolc dins el mar, robatori, accidents personals, etc. Pòlisses adaptades a les seves necessitats.

Llar

Garanties por cobrir les despeses d’extinció i desenrunament així com les causades pel fum en cas d’incendi, les de reparació en cas de danys elèctrics, trencament de vidres, rètols, miralls, marbres i granits, plaques de vitroceràmica i elements sanitaris de pisa, actes vandàlics, pèrdua de lloguers, danys per aigua, aliments congelats, danys estètics, robatori, responsabilitat civil, les pèrdues econòmiques per ús fraudulent de targes, inclòs la pèrdua, nou servei de bricolatge, joies, entre d’altres.

Comunitats

Els riscos més habituals son els danys per aigua, trencament de vidres, responsabilitat civil, robatori i danys causats pel robatori, incendis, assistència a la comunitat, pèrdua de lloguers, per exemple.

Salut

Amb lliure elecció dins d’ampli quadre mèdic, les millors clíniques del territori nacional, sense llistes d’espera, habitació individual amb llit per acompanyant, programa de preparació al part, assistència mèdica pediàtrica 24h, atenció psicoemocional, complements per l’assegurança dental, pla dental infantil, assistència en viatge a l’estranger, segona opinió mèdica, test genètic nutricional d’intolerància alimentària, reemborsament de despeses de farmàcia i vacunes infantils, planificació familiar, etc.

Assistència en viatge

Assistència mèdica, trasllat sanitari, despeses mèdiques, indemnització d’equipatges.

Vida

Assegurances per garantir un capital en cas de mort o invalidesa, incloent la malaltia greu com a causa del cobrament del capital assegurat. Cobertura pels préstecs amb els que adquirir un patrimoni o assegurar un futur pels seus familiars.

Plans de pensions i estalvi

Ampli ventall d’opcions d’inversió entre les companyies més solvents i prestigioses del món, amb rendibilitat garantida o fórmules mixtes per diversificar el risc amb altes rendibilitats, sense tributació fiscal d’altres, per exemple.

Sepeli

Sense cobertures ni serveis accessoris que encareixen el producte, només allò que és imprescindible per tal que ni manqui ni sobri res, podent triar lliurement com i on es vol el servei, sense limitació geogràfica dins el territori nacional. Si per alguna raó les despeses del servei funerari superen el capital assegurat oferim companyies que també es fan càrrec de l’excés. Tranquil·litat total, atenció en tot moment.

Mascota

Amplia xarxa de professionals per oferir la millor assistència veterinària, responsabilitat civil, serveis.

Esquí i snow

Despeses mèdiques a l’estranger, de rescat a pistes, reemborsament del forfait i de classes d’esquí, indemnització per robatori o pèrdua de material d’esquí.

Cavalls

Qui té un cavall té una responsabilitat, i cal un assegurança específica que protegeix de possibles accidents i danys que pugui ocasionar al mateix temps que ofereix la millor cobertura per a la seva salut. Despeses quirúrgiques i hospitalàries, necròpsia i retirada de l’animal, responsabilitat civil, mort, transport, són les principals garanties a assegurar, oferint anar directament als centres concertats sense necessitat d’avançar cap import.